Árufuvarozói vállalkozói szaktanfolyam

A tanfolyam tervezett időpontja:  2023.01.23.
Jelentkezési határidő: 2023.01.13.

TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY VÁLTOZÁS!

2019.07.01-jével hatályba léptek az árufuvarozó vállalkozó szakmai irányítói, valamint az autóbuszos személyszállító vállalkozó szakmai irányítói alap- és továbbképzések módosított tantervi és vizsgakövetelményei. A legfontosabb változás, hogy az érintett szaktanfolyami képzéseket lezáró vizsgák során az írásbeli tesztlapos vizsgatárgyakat felváltják a számítógépes elméleti vizsgák.

Ennek megfelelően az árufuvarozó vállalkozó képzéseken a 6 írásbeli tesztlapos vizsgatárgy helyett, valamint az autóbuszos személyszállító vállalkozó képzéseken az 5 írásbeli tesztlapos vizsgatárgy helyett – az eddigiekkel megegyező témakörökből – 6, illetve 5 db, egyenként 20-20 kérdéses számítógépes elméleti vizsgát kell majd tenni a vizsgázóknak. A szóbeli és az esettanulmány vizsgák esetén a számonkérés módja nem változik.

Kinek szükséges a tanfolyamot elvégeznie?

A Nemzeti Közlekedési Hatóság kötelezővé tette minden árufuvarozással foglalkozó vállalat szakmai vezetője számára az ezirányú alap- és továbbképző oktatás elvégzését.

Hogyan lehet jelentkezni a tanfolyamunkra?

Belföldi és/vagy nemzetközi árufuvarozást végző vállalkozás vezetői pozíciójának jövőbeli betöltése, vagy már korábban szerzett szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány lejárta (tíz év eltelte után továbbképzési igazolással együtt érvényes).

Hol lehet jelentkezni?

 • 7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 17. (Hambalkó Autósiskola)
 • 2400 Dunaújváros, Piac tér 2-es szolgáltatóház, 1. emelet (Hambalkó Autósiskola)

Hogyan épül fel az oktatás?

Az árufuvarozói vállalkozói szaktanfolyam alap- és továbbképzés a következő elméleti részekből áll, amelyeken kötelező részt venni:

 • Jogi ismeretek
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
 • Munkaügyi ismeretek
 • Árufuvarozói ismeretek
 • Járműműszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
 • Vámismeretek
 • Esettanulmány

Felmentés – kizárólag alaptanfolyam esetén – szakirányú felsőfokú végzettség esetén lehetséges, amelynek eljárási ideje kb. egy hónap, ezért kérjük, hogy erre vonatkozó dokumentumait mielőbb juttassa el hozzánk, vagy kérje a felmentést a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes osztályától.

Melyek a vizsgára bocsátás feltételei?

A vizsgára bocsátásnak feltétele a tanfolyamon való résztvétel.

A vizsga tárgyai az elméleti tárgyakból épülnek fel, módszere:

 • Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Árufuvarozói ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Járműműszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Vámismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 • Esettanulmány megoldása: írásbeli.

A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.

Mennyibe kerül a képzés elvégzése?

Alap tanfolyam + vizsga díja 195.000 Ft.

Továbbképzés + vizsga díja  150.000 Ft.

Milyen képesítés szerezhető meg?

Árufuvarozói vállalkozói belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz.