ADR képzés

A következő ADR tanfolyam tervezett időpontja 2022. november 26-27.
Jelentkezési határidő: 2022. november 18.

Az ADR az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe, így Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. A belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő.

A veszélyes anyagokat 9 különböző osztályba soroljuk, melyek a következők:

1. osztály: Robbanóanyagok és tárgyak

2. osztály: Gázok

3. osztály: Gyúlékony folyadékok

4. osztály: Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéktelenített robbanóanyagok

4.1 osztály: Öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 osztály: Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5. osztály: Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

5.1 osztály: Szerves peroxidok

6. osztály: Mérgező anyagok

6.1 osztály: Fertőző anyagok

7. osztály: Radioaktív anyagok

8. osztály: Maró anyagok

9. osztály: Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Az ADR nem tartányos alapfokú tanfolyamra (NT 2-9) való jelentkezés feltételei

  • Betöltött 20. életév;
  • Személyi igazolvány,
  • Lakcímkártya,
  • Vezetői engedély: min. 2 éves, legalább „B” kategóriára érvényes
  • 1 db igazolvány fénykép

ADR alaptanfolyam és vizsga

A sikeres vizsgát követően kiállításra kerülő ADR igazolvány öt évig érvényes, szinte valamennyi veszélyes szállítására jogosítja a gépkocsivezetőt küldeménydarabos és ömlesztett módban, kivételt képez az 1. osztály (robbanóanyagok és tárgyak) valamint a 7. osztály (radioaktív anyagok)

Tan-, és vizsgatárgyak

  • ADR alapismeretek
  • ADR speciális ismeretek
  • Szállítási, fuvarozási feladatok
  • Rendkívüli esemény, kárelhárítás

Az ADR alaptanfolyam + vizsga díja: 75.000 Ft

ADR ismeretfelújító tanfolyam

Az ADR ismeretfelújító alapképzés (NT2-9) keretében a gépkocsivezetők felfrissítik a korábbi már elsajátított ismereteiket, amelyek a veszélyes áruk küldeménydarabos formában történő szállítását szabályozzák.

Amennyiben ADR igazolványát még érvényességi időn belül szeretné frissíteni akkor van mód rá, egyéb esetben ha már lejárt, nem elegendő az ismeretfelújító képzés, újból ADR alaptanfolyamon kell részt venni és vizsgázni.

Az ADR ismeretfelújító tanfolyam + vizsga díja: 70.000 Ft